Organisation of working time: Implications for productivity and working conditions – Overview Report

Report
Vydáno
11 Srpen 2013
pdf
Formáty

Souhrn

The report examines working time flexible arrangements implemented in five companies of the retail and automotive sector in Hungary and Belgium and the Netherlands using the case study methodology. The main aim of this research was to explore and show whether and under what Read more
The report examines working time flexible arrangements implemented in five companies of the retail and automotive sector in Hungary and Belgium and the Netherlands using the case study methodology. The main aim of this research was to explore and show whether and under what conditions working time flexible arrangements in companies are implemented and can increase productivity and at the same time preserve or improve quality of work in general and especially with regard to work–life balance.
Read less

Formáty

 • Zpráva

  Ref. č.: 
  ef1250
  Catalogue info

  Organisation of working time: Implications for productivity and working conditions – Overview Report

  The report examines working time flexible arrangements implemented in five companies of the retail and automotive sector in Hungary and Belgium and the Netherlands using the case study methodology. The main aim of this research was to explore and show whether and under what conditions working time flexible arrangements in companies are implemented and can increase productivity and at the same time preserve or improve quality of work in general and especially with regard to work–life balance.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  ef12501
  Catalogue info

  Úprava pracovní doby: důsledky pro produktivitu a pracovní podmínky - Shrnutí

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Může pružnost pracovní doby zlepšit produktivitu a pracovní podmínky? Podle výzkumu nadace Eurofound pracovníci i podniky mohou těžit z inovativních forem organizace pracovní doby, pokud během plánování i fáze provádění probíhají řádná jednání a sociální dialog. K prozkoumání této otázky tato zpráva využívá případové studie v maloobchodním a automobilovém odvětví, jakož i údaje z 5. průzkumu pracovních podmínek v Evropě a Evropského průzkumu společností 2009. Uspořádání pracovní doby, jako jsou různé formy účtů pracovní doby, proměnlivá pracovní doba a systémy práce na směny, jsou pozitivně spojena se zvyšováním produktivity prostřednictvím lepšího sladění počtu odpracovaných hodin a poptávky po pracovních silách. Účinky se však posuzují jen s obtížemi a tento účinek nedokládají všechny formy pružnosti pracovní doby.  Stáhnout PDF: CS (pdf 42.31 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář