Social innovation in service delivery: New partners and approaches

Report
Vydáno
14 Leden 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Stáhnout

Souhrn

This report presents the findings of a research project exploring the involvement of new partners – in particular, the social partners, civil society and people in vulnerable situations – in social innovation. The research was carried out at EU level – focusing especially onRead more
This report presents the findings of a research project exploring the involvement of new partners – in particular, the social partners, civil society and people in vulnerable situations – in social innovation. The research was carried out at EU level – focusing especially on the role of the European Social Fund (ESF) in social innovation – and in six Member States: Austria, Bulgaria, Ireland, Italy, Poland and Sweden. It examined the innovation and social partnership culture in each country, and analysed to what extent national-level policies have been triggered by EU policy. 
 
Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  60
  Ref. č.: 
  ef1354
  Catalogue info

  Social innovation in service delivery: New partners and approaches

  This report presents the findings of a research project exploring the involvement of new partners – in particular, the social partners, civil society and people in vulnerable situations – in social innovation. The research was carried out at EU level – focusing especially on the role of the European Social Fund (ESF) in social innovation – and in six Member States: Austria, Bulgaria, Ireland, Italy, Poland and Sweden. It examined the innovation and social partnership culture in each country, and analysed to what extent national-level policies have been triggered by EU policy.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  ef13541
  Catalogue info

  Sociální inovace při poskytování služeb: noví partneři a nové přístupy

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Sociální inovace jsou důležitým tématem agendy EU. Jsou považovány za nástroj, který má pomoci dosáhnout klíčových cílů balíčku Komise týkajícího se sociálních investic. Tato studie zkoumá, co sociální inovace znamenají, a zapojení nových partnerů – sociálních partnerů, občanské společnosti a osob ve zranitelném postavení. Sociální inovace jsou chápány jako nové nápady, které dokáží řešit sociální problémy, naplňovat sociální potřeby a vytvářet nové sociální vztahy. Cílem této zprávy je umožnit lepší pochopení účinných a udržitelných procesů se zaměřením na šest zemí a tři samostatné případové studie. Zpráva konstatuje, že mnoho projektů zaměřených na sociální inovace týkající se zaměstnanosti, vzdělávání a sociální politiky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem. Nevládní organizace provádějí mnoho sociálních inovací, do přípravy programu jsou však často zapojeny neformálně.


  K dispozici ke stažení ve 25 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář