Born global: The potential of job creation in new international businesses

Report
Vydáno
7 Leden 2013
pdf
Formáty

Souhrn

Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born gloRead more

Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born globals’. These firms are assumed to be strongly innovative and growth-oriented, and hence could well contribute to the economic and labour market recovery Europe is seeking after the global financial crisis. So far, little is known about the full economic potential of these companies and how best to support them. This study aims to close this knowledge gap by providing a summary of literature and secondary data to characterise born globals and pinpoint their main strengths and weaknesses as well as economic and labour market potential. 

 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  84
  Ref. č.: 
  ef1265
  Catalogue info

  Born global: The potential of job creation in new international businesses

  Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born globals’. These firms are assumed to be strongly innovative and growth-oriented, and hence could well contribute to the economic and labour market recovery Europe is seeking after the global financial crisis. So far, little is known about the full economic potential of these companies and how best to support them. This study aims to close this knowledge gap by providing a summary of literature and secondary data to characterise born globals and pinpoint their main strengths and weaknesses as well as economic and labour market potential.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  ef12651
  Catalogue info

  Born global: potenciál tvorby pracovních míst v nových mezinárodních podnicích - Shrnutí

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Tradiční teorie mezinárodního obchodu říká, že podniky si nejprve vybudují dobré postavení na domácím trhu a na celosvětový trh vstupují až v pozdějších fázích svého životního cyklu. Tento názor je však zpochybněn výzkumem, z něhož vyplývá, že některé firmy vstupují na mezinárodní pole rychle již po svém založení – tzv. born globals. U těchto firem se předpokládá silné zaměření na inovace a růst, mohou tudíž velmi dobře přispívat k obnově hospodářství a trhu práce, o kterou Evropa usiluje po celosvětové finanční krizi.  Stáhnout PDF: CS (pdf 42.04 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář