Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

Report
Vydáno
13 Březen 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Stáhnout

Souhrn

This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there wRead more
This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution. 
Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  81
  Ref. č.: 
  ef1304
  Catalogue info

  Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

  This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  ef13041
  Catalogue info

  Polarizace zaměstnanosti a kvalita pracovních míst v době krize: Evropský monitor pracovních míst 2013

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Tato zpráva popisuje nedávné strukturální změny v zaměstnanosti na evropských trzích práce před recesí v letech 2008–2009, během ní a po ní. Shledává, že zánik pracovních míst v celé Evropě v době recese byl výrazně polarizující z hlediska mzdové struktury, zatímco v letech 2010–2012 byla polarizace menší. Přístup založený na pracovních místech určuje, jak byly změny v čisté zaměstnanosti na úrovni jednotlivých členských států a EU rozloženy napříč pracovními místy v různých kvintilech rozložení mezd. Dvě alternativní kritéria pro klasifikaci pracovních míst vycházejí z průměrné úrovně vzdělání držitelů pracovních míst a měřítka zahrnujícího více aspektů kvality pracovních míst, indexu nepeněžní kvality pracovních míst. Základem tohoto nového indexu, vytvořeného pomocí údajů z 5. průzkumu pracovních podmínek v Evropě, je souhrn informací o široké škále znaků pracovních míst, které sociologové spojují s duševní pohodou pracovníků.


  K dispozici ke stažení ve 25 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář