Restructuring in SMEs in Europe

Report
Aktualizováno
18 Srpen 2013
Vydáno
17 Červenec 2013
pdf
Formáty
Author(s): 
Mandl, Irene

Souhrn

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of tRead more

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy. Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the report outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main drivers of change and analyses the factors influencing successful restructuring. It offers a wide-ranging, comparative view of how restructuring impacts on workers and the company itself and puts forward several policy pointers for future action.

 

Read less

Formáty

 • Report

  Number of pages: 
  108
  Reference no.: 
  ef1247
  ISBN: 
  978-92-897-1118-0
  Catalogue no.: 
  TJ-02-13-215-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37395
  Catalogue info

  Restructuring in SMEs in Europe

  Author(s): 
  Mandl, Irene

  Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef12471
  Catalogue info

  Restrukturalizace v malých a středních podnicích v Evropě

  Author(s): 
  Eurofound
  Restrukturalizace je nedílnou součástí hospodářského prostředí v Evropě, protože podniky se musí přizpůsobovat změněným podmínkám ve snaze zachovat udržitelný růst a konkurenceschopnost. Značná část politiky se až do dnešního dne soustředila na restrukturalizaci z hlediska velkých firem. Vzhledem k relativnímu významu malých a středních podniků (představují totiž více než 99 % evropských podniků a zajišťují asi 66 % zaměstnanosti v soukromém sektoru) musí političtí činitelé na všech úrovních porozumět specifickým výzvám, jimž čelí menší firma, aby mohli této páteři evropského hospodářství poskytnout náležitou podporu. Na základě informací vyvozených z 85 případových studií ze všech členských států EU a jiných zdrojů tato zpráva nastiňuje znaky typické pro malé a střední podniky při jejich předjímání a řízení restrukturalizace, zkoumá hlavní hnací prvky změny a analyzuje faktory, které ovlivňují úspěšnou restrukturalizaci. Nabízí široký, komparativní pohled na způsob, jakým restrukturalizace ovlivňuje pracovníky i samotný podnik, a formuluje několik politických ukazatelů pro budoucí kroky.  Stáhnout PDF: CS (pdf 41.72 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář