More and better jobs in home-care services

Report
Vydáno
10 Září 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Stáhnout

Souhrn

As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considRead more

As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considers how this pool of surplus labour might be used to solve the care sector’s labour shortage, and how people might be encouraged to work long term in a sector that has consistently high levels of staff turnover. The study examines a total of 30 case studies across 10 EU Member States, analysing initiatives that were successful in either creating more jobs in the sector, or improving the quality of its jobs, with the dual aim of attracting new recruits and retaining existing staff. The 10 country reports (Austria, Bulgaria, Denmark, France, Germany, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, United Kingdom) are available - see Related content. An executive summary is also available.

See also: Presentations and report of the launch conference

 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  81
  Ref. č.: 
  ef1353
  ISBN: 
  978-92-897-1123-4
  Katalogové číslo: 
  TJ-02-13-235-EN-C
  DOI: 
  10.2806/4586
  Catalogue info

  More and better jobs in home-care services

  As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considers how this pool of surplus labour might be used to solve the care sector’s labour shortage, and how people might be encouraged to work long term in a sector that has consistently high levels of staff turnover. The study examines a total of 30 case studies across 10 EU Member States, analysing initiatives that were successful in either creating more jobs in the sector, or improving the quality of its jobs, with the dual aim of attracting new recruits and retaining existing staff.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  ef13531
  Catalogue info

  Větší počet a vyšší kvalita pracovních míst v oblasti služeb domácí péče

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Stárnutí evropské populace jde ruku v ruce s růstem počtu dospělých, kteří vyžadují dlouhodobou péči. V odvětví zdravotní a sociální péče však přetrvává nedostatek pracovních sil, chybí zejména dostatečně kvalifikovaní zaměstnanci. V době, kdy je nezaměstnanost ve velké části Evropy vysoká, se tato studie zamýšlí nad tím, jak by bylo možné tento zdroj nadbytečných pracovních sil využít k vyřešení nedostatku pracovníků v pečovatelském odvětví a jak by bylo možné motivovat lidi k tomu, aby dlouhodobě pracovali v odvětví, které má soustavně vysoké míry fluktuace pracovníků. Studie zkoumá celkem třicet případových studií z deseti členských států EU, přičemž analyzuje iniciativy, kterým se podařilo buď vytvořit větší počet pracovních míst v odvětví, nebo zlepšit kvalitu jeho pracovních míst, a to s dvojím cílem – přilákat nové pracovníky a udržet ty stávající.


  K dispozici ke stažení ve 25 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář