Greening of industries in the EU: Anticipating and managing the effects on quantity and quality of jobs

Report
Vydáno
4 Únor 2013
pdf
Formáty
Executive summary
Stáhnout
Autor/autoři: 
Gaušas, Simonas

Souhrn

All jobs will be affected as the EU moves to a green economy: new jobs will be created and some will be eliminated, but most existing jobs will be transformed. To ensure a socially responsible transition towards high-quality green jobs, concerted efforts by governments, emplRead more
All jobs will be affected as the EU moves to a green economy: new jobs will be created and some will be eliminated, but most existing jobs will be transformed. To ensure a socially responsible transition towards high-quality green jobs, concerted efforts by governments, employees, employers and other stakeholders are crucial in anticipating and managing this process. The research carried out in this study examined green business practices and greening processes aimed at mitigating climate change – if radical mitigation measures are not taken in time, adaptation could eventually prove impossible. The study had two main objectives: to provide an overview at both sectoral and cross-sectoral level in the EU of the effects of greening on the quantity and quality of jobs in 10 sectors (automotive, chemicals, construction, distribution and trade, energy, furniture, nonmetallic materials, shipbuilding, textiles and transport); and to analyse good practice examples of the anticipation and management of green change at company level in these sectors.

See also the searchable database of case studies.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  142
  Ref. č.: 
  ef1248
  Catalogue info

  Greening of industries in the EU: Anticipating and managing the effects on quantity and quality of jobs

  Autor/autoři: 
  Gaušas, Simonas

  All jobs will be affected as the EU moves to a green economy: new jobs will be created and some will be eliminated, but most existing jobs will be transformed. To ensure a socially responsible transition towards high-quality green jobs, concerted efforts by governments, employees, employers and other stakeholders are crucial in anticipating and managing this process. The research carried out in this study examined green business practices and greening processes aimed at mitigating climate change – if radical mitigation measures are not taken in time, adaptation could eventually prove impossible. The study had two main objectives: to provide an overview at both sectoral and cross-sectoral level in the EU of the effects of greening on the quantity and quality of jobs in 10 sectors (automotive, chemicals, construction, distribution and trade, energy, furniture, nonmetallic materials, shipbuilding, textiles and transport); and to analyse good practice examples of the anticipation and management of green change at company level in these sectors.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  ef12481
  Catalogue info

  Ekologizace průmyslu v EU: předvídání a řízení dopadů na množství a kvalitu pracovních míst - Shrnutí

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Přechod na ekologické hospodářství v EU budou mít dopad na práci, protože podniky zavádějí postupy zaměřené na snížení svého podílu na změně klimatu. S cílem zajistit společensky odpovědný přechod směrem k vysoce kvalitním ekologickým pracovním místům musí vlády, zaměstnavatelé a pracovníci předvídat a řídit proces ekologizace. Tato studie poskytuje přehled dopadů ekologizace na odvětvové úrovni a napříč odvětvími v EU na množství a kvalitu pracovních míst v deseti odvětvích. Analyzuje též příklady správné praxe, pokud jde o předvídání a řízení ekologické změny na úrovni podniků v těchto odvětvích. Zjišťuje, že dostupné důkazy naznačují, že dopad ekologizace na pracovní místa byl dosud mírný a že největší vliv měla na rozvoj dovedností.  Stáhnout PDF: CS (pdf 42.24 Kb)

  K dispozici ke stažení v 1 jazyce

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář