Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Vydáno
3 Prosinec 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Stáhnout

Souhrn

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four cRead more
This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. 
Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  74
  Ref. č.: 
  ef1362
  ISBN: 
  978-92-897-1125-8
  Katalogové číslo: 
  TJ-03-13-477-EN-N
  DOI: 
  10.2806/45943
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  ef13621
  Catalogue info

  Kvalita života v Evropě: sociální nerovnosti

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Tato zpráva zkoumá sociální nerovnosti v rozdělení svobod a příležitostí mezi jednotlivci a podskupinami obyvatelstva v Evropě. Zpráva využívá údaje z evropského průzkumu kvality života (EQLS) a vytváří soubor vědeckých poznatků o sociálních nerovnostech ve čtyřech kritických oblastech života: zdraví, životní úrovni, produktivních a oceňovaných činnostech a individuálním, rodinném a společenském životě. Zkoumá úlohu důležitých determinant sociálních nerovností, včetně pohlaví, věku a statusu osob z hlediska zdravotního postižení, zaměstnanosti a občanství, jakož i dalších určujících faktorů. Zpráva dospívá k závěru, že v některých případech existují důkazy o tom, že v době mezi druhým průzkumem EQLS v roce 2007 a třetím průzkumem EQLS v roce 2011 došlo k většímu rozšíření znevýhodnění a zvětšení sociálních nerovností. Doporučuje, aby byla rostoucí politická pozornost věnovaná vícerozměrným aspektům blahobytu spojena s účinnými veřejnými opatřeními pro řešení sociálních nerovností a začleněna do obecných politik na evropské úrovni i úrovni členských států.


  K dispozici ke stažení ve 25 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář