Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Vydáno
6 Listopad 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Stáhnout

Souhrn

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goRead more

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

Read less

Formáty

 • Zpráva

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  ef13591
  Catalogue info

  Kvalita života v Evropě: subjektivní životní pohoda

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Tato zpráva hodnotí dopad krize na subjektivní životní pohodu Evropanů. V roce 2011 byl HDP na obyvatele ve 22 z 27 členských států EU nižší než v roce 2008 a míry nezaměstnanosti byly vyšší v 25 z 27 zemí. Tyto ukazatele prokazují znepokojivé trendy, zpráva však jde hlouběji a pokouší se odpovědět na různé otázky: Jaký je skutečný dopad na životy lidí? Kdo byl zasažen nejzávažněji? Kde existovaly pozitivní vzorce životní pohody? Co vysvětluje odchylky mezi úrovněmi životní pohody napříč Evropou? Jak mohou politiky zvýšit nebo zastavit pokles životní pohody v budoucnosti? Zpráva konstatuje, že krize zřejmě nezasáhla stejným způsobem životní pohodu všech lidí ani všechny aspekty životní pohody. Životní pohoda se v mnoha zemích EU snížila, přičemž nejvyšší zůstala v severských zemích. Poklesy životní pohody v mnoha západních zemích EU však byly vyrovnány nárůsty ve východních zemích. Ke skupinám obyvatel s nízkou životní pohodou patří osoby omezené zdravotním postižením nebo nemocí a nezaměstnaní.


  K dispozici ke stažení ve 25 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář