Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Vydáno
06 Listopad 2013
Formáty
 • Download full reportPDF

Souhrn

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  128
  Reference No: 
  ef1359
  ISBN: 
  978-92-8971-120-
  Catalogue: 
  TJ-03-13-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37878
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Subjective well-being

  This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13591
  Catalogue info

  Kvalita života v Evropě: subjektivní životní pohoda

  Authors: 
  Eurofound
  Tato zpráva hodnotí dopad krize na subjektivní životní pohodu Evropanů. V roce 2011 byl HDP na obyvatele ve 22 z 27 členských států EU nižší než v roce 2008 a míry nezaměstnanosti byly vyšší v 25 z 27 zemí. Tyto ukazatele prokazují znepokojivé trendy, zpráva však jde hlouběji a pokouší se odpovědět na různé otázky: Jaký je skutečný dopad na životy lidí? Kdo byl zasažen nejzávažněji? Kde existovaly pozitivní vzorce životní pohody? Co vysvětluje odchylky mezi úrovněmi životní pohody napříč Evropou? Jak mohou politiky zvýšit nebo zastavit pokles životní pohody v budoucnosti? Zpráva konstatuje, že krize zřejmě nezasáhla stejným způsobem životní pohodu všech lidí ani všechny aspekty životní pohody. Životní pohoda se v mnoha zemích EU snížila, přičemž nejvyšší zůstala v severských zemích. Poklesy životní pohody v mnoha západních zemích EU však byly vyrovnány nárůsty ve východních zemích. Ke skupinám obyvatel s nízkou životní pohodou patří osoby omezené zdravotním postižením nebo nemocí a nezaměstnaní.  Stáhnout PDF: CS (pdf 42.85 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář