Work organisation and employee involvement in Europe

Report
Vydáno
11 Červen 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Stáhnout
Autor/autoři: 
Gallie, Duncan; Zhou, Ying

Souhrn

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to Read more

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation. While in the EU27 as a whole there are limited opportunities for employees to participate in decision-making, the findings point to the clear benefits for employees in working in organisations that give greater scope for their involvement. Crucially, employee involvement has been shown to have a positive effect on employee motivation and psychological wellbeing, critical elements in fostering enhanced work performance and company productivity.

Read less

Formáty

 • Zpráva

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  ef13301
  Catalogue info

  Organizace práce a zapojení zaměstnanců v Evropě

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Tato zpráva zkoumá příležitosti zaměstnanců na pracovištích v celé Evropě účastnit se rozhodování, a to buď v rámci jejich pracovní pozice, nebo v souvislosti s širšími organizačními záležitostmi, které ovlivňují jejich práci. Zapojení zaměstnanců je klíčovým prvkem organizace práce a zpráva se zabývá dvěma rozměry: kontrolou zaměstnanců nad vlastními pracovními úkoly – vlivem, který mohou zaměstnanci uplatňovat na své bezprostřední pracovní úkoly – a účastí na organizaci – vlivem, který zaměstnanci mají na organizaci práce. Ačkoliv příležitosti zaměstnanců účastnit se rozhodování jsou v EU-27 dosti omezené, zjištění poukazují na jasné výhody, zejména pokud jde o motivaci a duševní pohodu zaměstnanců, což jsou kritické prvky pro podporu zvyšování pracovní výkonnosti a produktivity podniku.


  K dispozici ke stažení ve 25 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář