Labour mobility in the EU: Recent trends and policies

Report
Vydáno
31 Říjen 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 24 languages
Stáhnout

Souhrn

The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the Read more

The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the EU is rising. EU-level efforts to promote mobility are sometimes overshadowed at national level by concerns over the potential negative effects of migrant inflows including the undercutting of local wage rates, the abuse of welfare systems and the financial burden that inactive migrants may put on welfare systems. This report documents the current picture of labour mobility within the EU, and puts forward some policy pointers for facilitating the flow of workers while minimising abuses of the migrant worker system and making for smoother transitions for migrant workers. An executive summary is available.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  76
  Ref. č.: 
  EF1456
  ISBN: 
  978-92-897-1232-3
  Katalogové číslo: 
  TJ-01-14-724-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74031
  Catalogue info

  Labour mobility in the EU: Recent trends and policies

  The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the EU is rising.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  EF14561
  Catalogue info

  Mobilita pracovních sil v EU: současné trendy a politiky

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Evropská komise prosazuje geografickou mobilitu jako strategii, která má snížit rozdíly mezi nabídkou a poptávkou na evropských trzích práce. Ačkoli jsou úrovně migrace uvnitř členských států EU a mezi nimi v porovnání s ostatními regiony OECD nízké, podíl migrantů z EU pracujících v EU narůstá. Snahy o prosazování mobility na úrovni EU jsou někdy na vnitrostátní úrovni zastíněny obavami z možných negativních vlivů přílivu migrantů včetně podrývání místních mzdových sazeb, zneužívání systémů sociálního zabezpečení a finanční zátěže, kterou mohou pro systémy sociálního zabezpečení znamenat ekonomicky neaktivní migranti. Tato zpráva dokládá současný obraz mobility pracovních sil v rámci EU a předkládá určité politické ukazatele pro usnadnění toku pracovních sil při současné minimalizaci zneužívání systému pro migrující pracovníky a umožnění jejich bezproblémovějšího přechodu.

  K dispozici ke stažení ve 24 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář