Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

Report
Aktualizováno
22 Říjen 2014
Vydáno
17 Říjen 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 24 languages
Stáhnout
Autor/autoři: 
Eurofound; EU-OSHA

Souhrn

Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishmeRead more

Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Ref. č.: 
  EF/14/43
  Catalogue info

  Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

  Autor/autoři: 
  Eurofound; EU-OSHA

  Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  ef14431
  Catalogue info

  Psychosociální rizika v Evropě: Prevalence a strategie pro prevenci

  Autor/autoři: 
  Eurofound; EU-OSHA

  Toto shrnutí je založeno na společné zprávě o psychosociálních rizicích při práci, kterou vypracovaly Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound). Zpráva vychází ze vzájemně se doplňující práce těchto dvou agentur, která odráží jejich odlišné úlohy. Zpráva, která připouští složitost souvislostí mezi zdravím a prací, předkládá komparativní informace o prevalenci psychosociálních rizik mezi pracovníky a zkoumá souvislosti mezi těmito riziky a zdravím a duševní pohodou pracovníků. Zabývá se také tím, do jaké míry podniky přijímají opatření k řešení psychosociálních rizik, a popisuje opatření, která mohou podniky přijmout. Zpráva přináší i přehled politik uplatňovaných v šesti členských státech.

  K dispozici ke stažení ve 24 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář