Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

Report
Vydáno
9 Září 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 23 languages
Stáhnout
Autor/autoři: 
Mandl, Irene; Hurley, John

Souhrn

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and Read more

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event. The case studies created under this research project are available on demand from Eurofound. Requests should be directed to Irene Mandl, Research Manager, ima@eurofound.europa.eu.

 

 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Ref. č.: 
  ef1441
  Catalogue info

  Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

  Autor/autoři: 
  Mandl, Irene; Hurley, John

  While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  ef14411
  Catalogue info

  Dopady restrukturalizace na regionální úrovni a přístupy k řešení důsledků

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Přestože restrukturalizace je stále více uznávána jako nedílná součást hospodářského rozvoje a je jí věnována značná politická pozornost na úrovni Evropské unie a členských států, je zřídka projednávána z regionálního hlediska. Většina rozsáhlých restrukturalizací však dopadá na regiony a oblasti zaměstnanosti, v nichž se provádějí, a nejenom na společnost a její zaměstnance. Cílem projektu je na základě analýzy sekundárních údajů, přezkumu literatury a pěti hloubkových případových studií identifikovat dopady rozsáhlé restrukturalizace na regionální úrovni. Rovněž popisuje příklady úspěšného regionálního řízení zaměřeného na udržení a zlepšení trhů práce a životních podmínek po provedení důležité restrukturalizace.

  K dispozici ke stažení ve 23 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář