Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

Report
Vydáno
7 Červenec 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 24 languages
Stáhnout

Souhrn

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur inRead more

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  99
  Ref. č.: 
  ef1419
  ISBN: 
  978-92-897-1183-8
  Katalogové číslo: 
  TJ-AN-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/61506
  Catalogue info

  Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

  This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  ef14191
  Catalogue info

  Hybné síly nedávné polarizace a zlepšování pracovních míst v Evropě: Evropský monitor pracovních míst 2014

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Tato zpráva se podrobně zabývá nedávnými změnami struktury zaměstnanosti na úrovni jednotlivých členských států i na úrovni EU a zkoumá hlavní odvětví a povolání, která se podílela jak na úbytku, tak na nárůstu počtu pracovních míst. Konstatuje například, že v letech 2011–2013 se většina čistých ztrát pracovních míst i nadále týkala středně a málo až středně placených pracovních míst ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Růst zaměstnanosti byl i nadále odolnější u dobře placených a vysoce kvalifikovaných pracovních míst, přičemž hlavním zdrojem tohoto růstu byly služby náročné na znalosti. Zpráva rovněž zkoumá některé z možných hybných sil ovlivňujících změny struktury zaměstnanosti: technologické změny, globalizaci a instituce na trhu práce.


  K dispozici ke stažení ve 24 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář