Access to healthcare in times of crisis

Report
Vydáno
31 Říjen 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 24 languages
Stáhnout

Souhrn

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access toRead more

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households. This report identifies the groups most likely to face barriers to healthcare as a consequence of the crisis, including a number of new groups that have been generally overlooked by policymakers. It suggests a range of policy pointers, including the need to consider mitigating measures in tandem with policy reform, and suggests policymakers and service providers might consider reviewing crisis responses once financial pressures on EU Member States begin to ease: they may consider, in particular: investing more in working conditions of healthcare staff, apart from salaries, as an effective option to tackle staff shortages; developing alternative care infrastructures to nursing homes and hospital care; making investments in the short run (in ICT, self-help facilities, home care and ambulatory care) to free up resources in the longer term. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  76
  Ref. č.: 
  EF1442
  ISBN: 
  978-92-897-1215-6
  Katalogové číslo: 
  TJ-01-14-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/70615
  Catalogue info

  Access to healthcare in times of crisis

  In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  EF14421
  Catalogue info

  Přístup ke zdravotní péči v dobách krize

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  V důsledku hospodářské a finanční krize snížilo mnoho evropských vlád výdaje na služby zdravotní péče. Zároveň nezaměstnanost, finanční napětí a omezená prevence zvýšily potřebu určitých služeb zdravotní péče, zatímco klesající disponibilní příjem přístup ke zdravotní péči pro mnoho domácností v EU ztížil. Tato zpráva určuje skupiny, které se s největší pravděpodobností potýkají s překážkami v oblasti zdravotní péče v důsledku krize, včetně řady nových skupin, které byly tvůrci politik obecně přehlíženy. Navrhuje celou řadu politických ukazatelů, včetně potřeby zvážit opatření ke zmírnění rizik společně s politickou reformou, a navrhuje, aby tvůrci politik a poskytovatelé služeb zvážili přezkoumání reakcí na krizi, jakmile začnou finanční tlaky na členské státy EU polevovat.

  K dispozici ke stažení ve 24 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář