Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Vydáno
14 Listopad 2014
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. An executive summary is available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1447
  ISBN: 
  978-92-897-1230-9
  Catalogue: 
  TJ-04-14-758-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74521
  Catalogue info

  Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

  As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14471
  Catalogue info

  Vypracování typologie zemí pro analýzu kvality života v Evropě

  Authors: 
  Eurofound

  S rostoucí velikostí a rozmanitostí Evropské unie je shrnutí dopadu státních opatření na životy občanů stále náročnějším úkolem. Jedním z přístupů k této složitosti je rozdělení zemí do skupin na základě charakteristik s významem pro kvalitu života. Tato zpráva vypracovává typologii zemí zaměřenou na kvalitu života jakožto vícerozměrný pojem. Vychází a) z přehledu literatury o skupinách zemí, b) z empirické shlukové analýzy ukazatelů na makroúrovni týkajících se kapacity a činnosti státu a c) z analýzy údajů o kvalitě života z evropského průzkumu kvality života z roku 2012. Tato zpráva vypracovává typologii 34 zemí zařazených do uvedeného průzkumu (28 členských států EU, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Kosovo, Černá Hora, Srbsko a Turecko). Zejména na základě syntézy zmíněné literatury pak doporučuje systém osmi skupin, který lze podle požadavků dané analýzy zjednodušit na pět skupin nebo tři skupiny.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář