Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Aktualizováno
31 Březen 2014
Vydáno
26 Březen 2014
Formáty
 • Download full reportPDF

Souhrn

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Catalogue: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13891
  Catalogue info

  Kvalita života v Evropě: rodiny v období hospodářské krize

  Authors: 
  Eurofound
  Hospodářská krize změnila život milionů Evropanů. Jaký dopad však měla na rodiny s dětmi? Děti jsou ve valné většině zemí v EU ve větší míře ohroženy chudobou nebo sociálním vyloučením než celková populace, a proto je důležité vědět, jaký má krize dopad na domácnosti, v nichž tyto děti vyrůstají. Tato zpráva popisuje měnící se kvalitu života v celé EU u různých typů rodin s dětmi a porovnává jejich životní úroveň a sociální situaci. Zároveň zkoumá potenciální vzorce, které mohou souviset s různými přístupy k rodinné politice, přičemž členské státy EU rozděluje do čtyř kategorií na základě pružnosti nebo nepružnosti jejich rodinné politiky. Témata, která ze zjištění pramení, zahrnují konkrétní problémy, s nimiž se potýkají rodiče samoživitelé, větší potíže, kterým od nástupu krize čelí rodiny nezaměstnaných, a rostoucí konflikt, který zažívají rodiče při snaze vyvážit pracovní a rodinný život.  Stáhnout PDF: CS (pdf 42.04 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář