Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Aktualizováno
12 Únor 2014
Vydáno
04 Únor 2014
Formáty
 • Download full reportPDF

Souhrn

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
 • Report

  Number of Pages: 
  114
  Reference No: 
  ef1364
  ISBN: 
  978-92-897-1126-5
  Catalogue: 
  TJ-01-13-478-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46819
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

  Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13641
  Catalogue info

  Kvalita života v Evropě: Trendy v letech 2003–2012

  Authors: 
  Eurofound
  Nadace Eurofound provedla v letech 2003, 2007 a 2011 průzkum kvality života v Evropě (EQLS). Tato zpráva porovnává výsledky ze všech tří vln s cílem poskytnout důkazy o trendech a změnách v kvalitě života Evropanů v uplynulém desetiletí. Zkoumá také, zda se rozdíly mezi členskými státy EU zmenšily, nebo zůstaly stabilní. Jedním z jejích zjištění je, že subjektivní blahobyt zůstal napříč EU jako celku stabilní, ale zjistila také, že se v domácnostech v důsledku hospodářské krize zvýšila finanční tíseň. Zpráva navrhuje aktivnější přístup k sociální ochraně, jelikož nižší příjem domácnosti má na kvalitu života silně nepříznivý vliv, zvlášť v době hospodářského útlumu.  Stáhnout PDF: CS (pdf 42.08 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář