Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Aktualizováno
12 Únor 2014
Vydáno
4 Únor 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 24 languages
Stáhnout

Souhrn

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences acRead more
Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
Read less

Formáty

 • Zpráva

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  ef13641
  Catalogue info

  Kvalita života v Evropě: Trendy v letech 2003–2012

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Nadace Eurofound provedla v letech 2003, 2007 a 2011 průzkum kvality života v Evropě (EQLS). Tato zpráva porovnává výsledky ze všech tří vln s cílem poskytnout důkazy o trendech a změnách v kvalitě života Evropanů v uplynulém desetiletí. Zkoumá také, zda se rozdíly mezi členskými státy EU zmenšily, nebo zůstaly stabilní. Jedním z jejích zjištění je, že subjektivní blahobyt zůstal napříč EU jako celku stabilní, ale zjistila také, že se v domácnostech v důsledku hospodářské krize zvýšila finanční tíseň. Zpráva navrhuje aktivnější přístup k sociální ochraně, jelikož nižší příjem domácnosti má na kvalitu života silně nepříznivý vliv, zvlášť v době hospodářského útlumu.


  K dispozici ke stažení ve 24 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář