Representativeness of the European social partner organisations: Chemical sector

Report
Aktualizováno
16 Prosinec 2014
Vydáno
28 Listopad 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout
Autor/autoři: 
Sanz de Miguel, Pablo

Souhrn

This study provides information aimed at encouraging sectoral social dialogue in the chemical sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic and employment background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States, with emphasis on theiRead more

This study provides information aimed at encouraging sectoral social dialogue in the chemical sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic and employment background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States, with emphasis on their membership, their role in collective bargaining, social dialogue and public policy and their national and European affiliations; and finally an analysis of the relevant European organisations, particularly their membership composition and their capacity to negotiate. The aim of Eurofound’s series of representativeness studies is to identify the relevant national and supranational social partner organisations in the field of industrial relations in selected sectors. The impetus for these studies arises from the goal of the European Commission to recognise the representative social partner organisations to be consulted under the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Read less

Formáty

 • Zpráva

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  EF14681
  Catalogue info

  Reprezentativnost evropských organizací sociálních partnerů: chemické odvětví

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Tato studie poskytuje informace s cílem podpořit odvětvový sociální dialog v chemickém odvětví. Studie je rozdělena do tří částí: shrnutí souvislostí daného odvětví z hlediska hospodářství a zaměstnanosti, analýza organizací sociálních partnerů ve všech členských státech EU s důrazem na jejich členství, jejich úlohu v kolektivním vyjednávání, sociálním dialogu a ve veřejné politice a na jejich vnitrostátní a evropské organizace a konečně analýza významných evropských organizací, zejména složení jejich členské základny a jejich schopnost vyjednávat. Cílem série studií reprezentativnosti nadace Eurofound je určit příslušné národní a nadnárodní organizace sociálních partnerů v oblasti pracovněprávních vztahů ve vybraných odvětvích. Impuls pro tyto studie vychází z cíle Evropské komise uznat reprezentativní organizace sociálních partnerů, které by měly být konzultovány podle ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Studie byla zpracována na základě individuálních vnitrostátních zpráv vypracovaných vnitrostátními dopisovateli nadace Eurofound v reakci na dotazník.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář