Pay in Europe in the 21st century

Report
Vydáno
13 Duben 2014
Formáty
 • Download full reportPDF

Souhrn

 The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.
 • Full report

  Number of Pages: 
  188
  Reference No: 
  ef1388
  ISBN: 
  978-92-897-1137-1
  Catalogue: 
  TJ-01-13-769-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49345
  Catalogue info

  Pay in Europe in the 21st century

  The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13881
  Catalogue info

  Mzdy v Evropě v 21. století

  Authors: 
  Eurofound
  Otázka mezd přitahuje zvláštní pozornost na evropské úrovni od nástupu hospodářské krize, přičemž do popředí diskusí se dostává otázka mechanismů stanovování mezd. Režimy jednání o mzdách zůstaly celkově poměrně stabilní; k nejpodstatnějším změnám však došlo v členských státech, kterých se hospodářský útlum dotkl nejvíce. Tato zpráva poskytuje srovnávací časové řady výsledků jednání o mzdách napříč členskými státy EU a Norskem. Předkládá a rozebírá vývoj mezd v kontextu různých režimů jednání o mzdách a zabývá se vazbou mezi vývojem mzdy a produktivity (z hlediska nominálních a reálných jednotkových nákladů práce). Zabývá se také potenciálními důsledky hypotetické společné evropské politiky v oblasti minimální mzdy a odhaduje počet a typy dotčených pracovníků v různých zemích.  Stáhnout PDF: CS (pdf 42.64 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář