Working conditions and job quality: Comparing sectors in Europe - Overview report

Report
Vydáno
4 Březen 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 24 languages
Stáhnout

Souhrn

This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all Read more
This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all workers, as well as highlighting differences and similarities among different groups of workers. The report pinpoints trends across sectors in areas such as working time and work–life balance, work organisation, skills and training, employee representation and the psychosocial and physical environment. It identifies sectors that score particularly well or particularly poorly in terms of job quality and sheds light on differences between sectors in terms of health and well-being. 

Read more information on the individual sectors.
 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  66
  Ref. č.: 
  ef1384
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  ef13841
  Catalogue info

  Pracovní podmínky a kvalita pracovních míst: Porovnání odvětví v Evropě

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Cílem této zprávy a doprovodných 33 odvětvových informačních listů je postihnout rozmanitost pracovních podmínek a kvality pracovních míst v různých odvětvích v Evropě. Informační listy ukazují, jak si pracovníci v jednotlivých odvětvích vedou v porovnání s evropským průměrem pro všechny pracovníky, a rovněž poukazují na rozdíly a podobnosti různých skupin pracovníků. Zpráva se zaměřuje na trendy v jednotlivých odvětvích z hlediska pracovní doby, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, organizace práce, dovedností a odborné přípravy, zastoupení zaměstnanců a psychosociálního a fyzického prostředí. Uvádí odvětví, která si z hlediska kvality pracovních míst vedou zvlášť dobře nebo zvlášť špatně, a objasňuje rozdíly mezi jednotlivými odvětvími, pokud jde o zdraví a pocit pohody.


  K dispozici ke stažení ve 24 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář