Collective bargaining in Europe in the 21st century

Report
Vydáno
4 Listopad 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2Read more

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis. This report sets out to map developments in all major aspects of collective bargaining (apart from pay and working time, which have been analysed separately by Eurofound) over the past 15 years. In doing so, it aims to distinguish long-term trends and to identify changes brought on by the crisis. It also aims to identify the directions collective bargaining is likely to take in the coming years. The study finds a common and strong trend of convergence across the EU towards decentralisation and more flexibility in collective bargaining processes, but with significant asymmetries in the timing and pace of change. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  84
  Ref. č.: 
  EF1548
  ISBN: 
  978-92-897-1406-8
  Katalogové číslo: 
  TJ-02-15-697-EN-N
  DOI: 
  10.2806/135652
  Catalogue info

  Collective bargaining in Europe in the 21st century

  Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF15481
  Catalogue info

  Kolektivní vyjednávání v Evropě v 21. století

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Systémy kolektivního vyjednávání v EU od konce 90. let 20. století procházejí neustálými změnami. Jelikož se podnikům v celé Evropě nedaří reagovat na čím dál intenzivnější globální konkurenci, roste tlak zaměstnavatelů na větší pružnost kolektivního vyjednávání, zejména od hospodářské krize v roce 2008. Tato zpráva se snaží zmapovat vývoj všech hlavních aspektů kolektivního vyjednávání (kromě mzdy a pracovní doby, které nadace Eurofound analyzovala samostatně) za posledních 15 let. Při tom chce rozlišit dlouhodobé trendy a určit změny vyvolané krizí. Také se snaží vytyčit směry, jimiž se kolektivní vyjednávání pravděpodobně bude v nadcházejících letech ubírat. Studie zjistila v EU společný a silný trend směrem k decentralizaci a větší pružnosti procesů kolektivního vyjednávání, avšak s výraznými asymetriemi z hlediska načasování a tempa změn.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář