Challenges of policy coordination for third-country nationals

Report
Aktualizováno
10 Prosinec 2015
Vydáno
10 Prosinec 2015
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe. Most countries have been grappling with how to respond to the immediate needs of asylum seekers in a comprehensive and coordinated way, while taking into account the longer-term issue of integration. It has become clear to all parties that the ongoing challenges of responding to labour shortages and demographic change are here to stay and also require comprehensive policies. This report focuses on third-country nationals and looks at how policies related to migration, the labour market and integration are coordinated. It reviews how policy coordination works in practice, with a focus on the social partners and local-level initiatives. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF1558
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-02-15-859-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Challenges of policy coordination for third-country nationals

  Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15581
  Catalogue info

  Problémy v oblasti koordinace politik týkajících se státních příslušníků třetích zemí

  Authors: 
  Eurofound

  Přistěhovalectví představuje významné politické téma na vnitrostátní i evropské úrovni. Přistěhovalectvím se sice podrobně zabývají konkrétní předpisy, celková struktura migračních politik je však vnímána jako výzva. V posledních měsících došlo ke značnému přílivu uprchlíků, který podstatně změnil situaci v Evropě. Většina zemí se potýká s tím, jak komplexně a koordinovaně řešit bezprostřední potřeby žadatelů o azyl a zároveň zohlednit dlouhodobý problém integrace. Všem je zřejmé, že problémy v oblasti řešení nedostatku pracovních sil a demografických změn budou přetrvávat a že je třeba je řešit pomocí komplexních politik. Tato zpráva se zaměřuje na státní příslušníky třetích zemí, přičemž zkoumá, jak probíhá koordinace politik týkajících se migrace, trhu práce a integrace. Zabývá se tím, jak koordinace politik funguje v praxi, přičemž se zaměřuje na sociální partnery a místní iniciativy.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář