Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

Report
Vydáno
10 Prosinec 2015
pdf
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF
Authors: 
Fóti, Klára

Souhrn

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This reseRead more

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This research project aimed to examine the extent to which mobile citizens from the central and eastern European Member States (the EU10) take up benefits and services in nine host countries. It also provides a demographic and socioeconomic profile of EU10 mobile citizens and identifies initiatives aimed at integrating them in the host countries and providing them with access to benefits and services. The main finding of the report is that overall take-up of welfare benefits and services by EU10 citizens is lower than that of the native population of the host country, especially social housing and pensions. However, their take-up of certain specific benefits, mainly employment-related benefits (unemployment and in-work benefit), is higher. 

Read less

Formáty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  EF1546
  ISBN: 
  978-92-897-1400-6
  Catalogue: 
  TJ-01-15-559-EN-C
  DOI: 
  10.2806/145049
  Catalogue info

  Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

  Authors: 
  Fóti, Klára

  Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15461
  Catalogue info

  Sociální rozměr mobility v rámci EU: dopad na veřejné služby

  Authors: 
  Eurofound

  Volný pohyb po členských státech představuje jednu ze základních hodnot Evropské unie a je úzce spjatý s evropským občanstvím. V mnoha hostitelských členských státech však probíhá bouřlivá debata na téma dopadu rostoucího přílivu migrantů na jejich veřejné služby. Cílem tohoto výzkumného projektu bylo zkoumat rozsah, v jakém mobilní občané ze středoevropských a východoevropských členských států (EU-10) pobírají dávky a využívají služby v devíti hostitelských zemích. Rovněž přináší demografický a socioekonomický profil mobilních občanů EU-10 a identifikuje iniciativy, jejichž cílem je začlenit je do hostitelských zemí a poskytnout jim přístup k dávkám a službám. Hlavním zjištěním zprávy je, že občané EU-10 celkově využívají dávky a služby sociálního zabezpečení méně než původní obyvatelé hostitelské země, zejména v oblasti sociálního bydlení a důchodů. Avšak některé konkrétní dávky, zvláště ty, které souvisejí se zaměstnaností (podpora v nezaměstnanosti a zaměstnanecké výhody), využívají více.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář