Social inclusion of young people

Report
Vydáno
23 Září 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or traRead more

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole. Through its Youth Strategy 2010–2018, the EU has adopted a comprehensive and holistic approach to the social inclusion of young people. While the Youth Guarantee (which guarantees young people a work or training placement) seeks to intervene quickly and help young people back into the labour market, there are many other policies and measures at EU, Member State and regional level promoting the social inclusion of young people. This report discusses the first year of implementation of the Youth Guarantee and draws on case study findings showcasing successful initiatives aimed at preventing the social exclusion of young people in the EU. The 10 country reports on early implementations of the Youth Guarantee can also be downloaded.

Read less

Formáty

 • Report

  Number of pages: 
  146
  Reference no.: 
  EF1543
  ISBN: 
  978-92-897-1402-0
  Catalogue no.: 
  TJ-02-15-587-EN-N
  DOI: 
  10.2806/588575
  Catalogue info

  Social inclusion of young people

  Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  EF15431
  Catalogue info

  Sociální začleňování mladých lidí

  Author(s): 
  Eurofound

  Od začátku ekonomické krize prudce vzrostla míra nezaměstnanosti mladých lidí, a přestože se situace již zlepšuje, v některých zemích tato čísla zůstávají stále vysoká. Mladí lidé, zejména ti, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), nyní představují skupinu nejvíce ohroženou sociálním vyloučením, které by mohlo mít závažné důsledky nejenom pro dotčené jednotlivce, ale pro ekonomiku a společnost jako celek. EU přijala komplexní a holistický přístup k sociálnímu začleňování mladých lidí prostřednictvím své strategie pro mládež na období 2010–2018. Zatímco program záruk pro mladé lidi (který mladým lidem zaručuje práci nebo odbornou přípravu) se snaží rychle zasáhnout a pomoci mladým vrátit se na trh práce, na úrovni EU, členských států a na regionální úrovni existuje řada dalších politik a opatření podporujících sociální začleňování mladých lidí. Tato zpráva se zabývá prvním rokem provádění programu záruk pro mladé lidi a vychází ze zjištění případových studií, které ukazují úspěšné iniciativy zaměřené na prevenci sociálního vyloučení mladých lidí v EU.

  Available for download in 22 languages

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář