Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

Report
Aktualizováno
05 Srpen 2015
Vydáno
09 Červenec 2015
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs. The analysis finds that the most recent pattern is more downward‑skewed, mainly as a result of stronger growth in less knowledge‑intensive services. The report also summarises the main findings from two other analyses of labour market shifts: one centres on developments in six European countries, while the other focuses on six non-EU countries.

 • Full report

  Number of Pages: 
  108
  Reference No: 
  EF1516
  ISBN: 
  978-92-897-1380-1
  Catalogue: 
  TJ-AN-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/473689
  Catalogue info

  Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

  Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15161
  Catalogue info

  Zlepšování nebo polarizace? Dlouhodobé a celosvětové změny ve struktuře zaměstnanosti: Evropský monitor pracovních míst 2015

  Authors: 
  Eurofound

  Evropa se začíná vzpamatovávat z dlouhodobého propadu, který způsobila celosvětová krize v roce 2008 a prohloubila krize společné měny eurozóny v letech 2010–2011. V posledním roce rostla celková úroveň zaměstnanosti rychleji, než kdykoli předtím od roku 2008. Tato čtvrtá výroční zpráva Evropského monitoru pracovních míst se podrobně zabývá změnami ve struktuře zaměstnanosti na úrovni členských států a souhrnně na úrovni EU v období 2011–2014. Cílem je posoudit míru, do jaké jsou nedávné změny polarizující vlivem poklesu středně placených pracovních míst nebo zlepšující na základě růstu dobře placených pracovních míst. Z analýzy vyplývá, že nejnovější vzorec je charakterizován více klesající tendencí, zejména vlivem silnějšího růstu v oblasti služeb méně náročných na znalosti. Zpráva též shrnuje hlavní zjištění dvou dalších analýz změn na trhu práce: jedna se zaměřuje na vývoj v šesti evropských zemích, zatímco druhá se zaměřuje na šest mimoevropských zemí.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář