Youth entrepreneurship in Europe: Values, attitudes, policies

Report
Vydáno
29 Duben 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneurRead more

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneur‑friendly has recently become a priority on the EU policy agenda. However, research has shown that among young people the wish to become an entrepreneur, and their assessment of its feasibility, is lower in EU Member States than in comparable and emerging economies. This report investigates successful initiatives that have been implemented in five countries in the following areas: fostering an entrepreneurial mindset and culture; removing perceived practical and logistical barriers; and providing information, advice, coaching and mentoring to young would‑be entrepreneurs. As entrepreneurship is not a viable career path for all young people, just for the minority equipped with the right skills, attitudes and values, future initiatives should focus on this target group to ensure the best use of public funds. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  EF15071
  Catalogue info

  Podnikání mladých lidí: hodnoty, postoje, politiky

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Vzhledem k potenciálu podnikatelů z hlediska tvorby pracovních míst a udržitelného růstu se v poslední době podpora podnikání mladých lidí a zajištění příznivějšího prostředí pro podnikatele v Evropě staly prioritou evropské politiky. Z výzkumu však vyplývá, že mezi mladými lidmi je přání stát se podnikatelem v členských státech EU méně časté než ve srovnatelných a rozvíjejících se ekonomikách. Totéž platí pro to, jak je podle mladých lidí realizovatelné stát se podnikatelem. Tato zpráva zkoumá úspěšné iniciativy, které byly realizovány v pěti zemích v těchto oblastech: podpora podnikavosti a podnikatelské kultury; odstraňování vnímaných praktických a logistických překážek a poskytování informací, poradenství, koučování a mentorství potenciálním mladým podnikatelům. Aby bylo zaručeno, že veřejné prostředky budou využity co nejlépe, budoucí iniciativy by se měly zaměřit na mladé lidi, kteří mají ty pravé dovednosti, postoje a hodnoty.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář