Access to social benefits: Reducing non-take-up

Report
Vydáno
21 Září 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout
Autor/autoři: 
Dubois, Hans; Ludwinek, Anna

Souhrn

Many people in Europe do not receive the social benefits to which they are entitled. This is the case across countries and for many types of benefits. Addressing this ‘non-take-up’ of benefits is critical for two key reasons: benefits do not fulfil their objective if they do not reach the people Read more

Many people in Europe do not receive the social benefits to which they are entitled. This is the case across countries and for many types of benefits. Addressing this ‘non-take-up’ of benefits is critical for two key reasons: benefits do not fulfil their objective if they do not reach the people they are aimed at; and some people in this situation are living in the most vulnerable circumstances. This report maps where gaps have been identified between eligibility and take-up of social benefits and provides an overview of problems that people encounter in accessing benefits. It also examines strategies aimed at reducing the non-take-up of benefits. The  report presents case studies from 10 EU Member States of various projects and programmes introduced by national and local governments and NGOs in an attempt to narrow the gap between take-up and entitlement. The case studies include measures aimed at simplifying application procedures, with the potential to reduce both non take-up and administrative cost.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  78
  Ref. č.: 
  EF1536
  Catalogue info

  Access to social benefits: Reducing non-take-up

  Autor/autoři: 
  Dubois, Hans; Ludwinek, Anna

  Many people in Europe do not receive the social benefits to which they are entitled. This is the case across countries and for many types of benefits. Addressing this ‘non-take-up’ of benefits is critical for two key reasons: benefits do not fulfil their objective if they do not reach the people they are aimed at; and some people in this situation are living in the most vulnerable circumstances.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  EF15361
  Catalogue info

  Přístup k sociálním dávkám: jak snížit jejich nevyužívání

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Mnoho lidí v Evropě nepobírá sociální dávky, na které má nárok. Platí to pro různé země a pro mnoho typů dávek. Řešení tohoto „nevyužívání“ dávek je zásadní ze dvou klíčových důvodů: dávky neplní svůj účel, nedostanou-li se k lidem, na které jsou zaměřeny, a někteří lidé v této situaci jsou vzhledem k okolnostem, v nichž žijí, nejzranitelnější. Tato zpráva mapuje zjištěné rozpory mezi způsobilostí a využíváním sociálních dávek a poskytuje přehled problémů, se kterými se lidé při získávání dávek setkávají. Zabývá se také strategiemi zaměřenými na snížení nevyužívání dávek. Zpráva představuje případové studie z 10 členských států EU o různých projektech a programech zavedených vnitrostátními vládami, místními samosprávami a nevládními organizacemi ve snaze snížit nepoměr mezi využíváním a nároky. Případové studie zahrnují opatření zaměřená na zjednodušení žádostí, která mohou snížit jak nevyužívání dávek, tak správní náklady.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář