Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

Report
Vydáno
17 Září 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas Read more

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care. The findings show that in the two countries with long-established welfare systems (Sweden and the UK), the key factor driving governments to expand the role of the private sector has been the expectation of gains in quality and efficiency. In the countries with less-extensive welfare services (Lithuania and Spain), budgetary constraints have been the key driver. The report finds that greater private sector involvement in the provision of public services often leads to less equitable access and that quality-related outcomes can be mixed. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  86
  Ref. č.: 
  Ef1538
  ISBN: 
  978-92-897-1390-0
  Katalogové číslo: 
  TJ-02-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/3787
  Catalogue info

  Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

  This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  EF15381
  Catalogue info

  Poskytování veřejných služeb: větší zapojení veřejného sektoru?

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Tato zpráva zkoumá rostoucí úlohu soukromého sektoru při poskytování veřejných služeb v EU. Výzkum vychází z případových studií v konkrétních odvětvích provedených v Litvě, Španělsku, Švédsku a Spojeném království. Zaměřuje se zejména na sociální služby obecného zájmu v oblastech zdravotní péče, předškolního vzdělávání a péče, služeb zaměstnanosti a dlouhodobé péče. Zjištění ukazují, že ve dvou zemích se zavedenými systémy sociálního zabezpečení (Švédsko a Spojené království) je hlavní motivací vlád k rozšiřování úlohy veřejného sektoru očekávané zvýšení kvality a efektivity. V zemích s méně rozsáhlými službami sociálního zabezpečení (Litva a Španělsko) jsou hlavní hnací silou rozpočtová omezení. Zpráva zjišťuje, že větší zapojení soukromého sektoru do poskytování veřejných služeb často vede k méně spravedlivé dostupnosti služeb a ke smíšeným výsledkům z hlediska kvality. V takových případech, byť mohou být uplatňovány inovativní metody a technologie, často ve snaze zvýšit dostupnost služeb utrpí jejich kvalita.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář