Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Aktualizováno
19 Duben 2018
Vydáno
27 Březen 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace pRead more

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  160
  Ref. č.: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Katalogové číslo: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  EF15021
  Catalogue info

  Třetí evropský průzkum společností – Postupy na pracovišti: vzorce, výkonnost a dobré pracovní podmínky

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  V roce 2013 proběhla třetí vlna Evropského průzkumu společností. Průzkumu se zúčastnili zástupci vedení z více než 24 000 podniků a tam, kde to bylo možné, byli dotazováni i zástupci zaměstnanců, konkrétně v 6 800 z uvedených podniků. Průzkum se zaměřoval na postupy na pracovišti z hlediska organizace práce, řízení lidských zdrojů, přímé účasti a sociálního dialogu. Po představení zjištění zpráva zkoumá, jak spolu tyto postupy vzájemně souvisejí a jak souvisejí s výsledky pro společnosti a pracovníky. Celkově zpráva zjišťuje, že podniky se středně strukturovanou vnitřní organizací, v nichž o každodenních úkolech rozhodují zaměstnanci společně s vedením, které investují do řízení lidských zdrojů jen omezeně, ale mají zavedené rozsáhlé postupy přímé účasti, dosahují nejlepších výsledků jak z hlediska výkonnosti provozovny, tak z hlediska dobrých pracovních podmínek.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Company Surveys

  The European Company Survey (ECS) is carried out every four to five years since its inception in 2004–2005, with the latest edition in 2019. The survey is designed to provide information on workplace practices to develop and evaluate socioeconomic policy in the EU. It covers issues around work organisation, working time arrangements and work–life balance, flexibility, workplace innovation, employee involvement, human resource management, social dialogue, and most recently also skills use, skills strategies and digitalisation.

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář