Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Aktualizováno
19 Duben 2018
Vydáno
27 Březen 2015
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15021
  Catalogue info

  Třetí evropský průzkum společností – Postupy na pracovišti: vzorce, výkonnost a dobré pracovní podmínky

  Authors: 
  Eurofound

  V roce 2013 proběhla třetí vlna Evropského průzkumu společností. Průzkumu se zúčastnili zástupci vedení z více než 24 000 podniků a tam, kde to bylo možné, byli dotazováni i zástupci zaměstnanců, konkrétně v 6 800 z uvedených podniků. Průzkum se zaměřoval na postupy na pracovišti z hlediska organizace práce, řízení lidských zdrojů, přímé účasti a sociálního dialogu. Po představení zjištění zpráva zkoumá, jak spolu tyto postupy vzájemně souvisejí a jak souvisejí s výsledky pro společnosti a pracovníky. Celkově zpráva zjišťuje, že podniky se středně strukturovanou vnitřní organizací, v nichž o každodenních úkolech rozhodují zaměstnanci společně s vedením, které investují do řízení lidských zdrojů jen omezeně, ale mají zavedené rozsáhlé postupy přímé účasti, dosahují nejlepších výsledků jak z hlediska výkonnosti provozovny, tak z hlediska dobrých pracovních podmínek.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář