New forms of employment

Report
Aktualizováno
12 Březen 2015
Vydáno
12 Březen 2015
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000. While there is wide diversity in terms of their characteristics and employment relationship, all the forms aim to increase flexibility for employers and/or employees. Although some have the potential to benefit employers and employees equally, in a few cases concerns have been raised about their impact on working conditions and the labour market. The report concludes with recommendations about the need to raise awareness of the potential problems and establish safety nets for workers. An executive summary and case studies are also available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  EF1461
  ISBN: 
  978-92-897-1594-2
  Catalogue: 
  TJ-02-17-722-EN-N
  DOI: 
  10.2806/937385
  Catalogue info

  New forms of employment

  Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14611
  Catalogue info

  Nové formy zaměstnávání

  Authors: 
  Eurofound

  V celé Evropě vznikají nové formy zaměstnávání, které se v mnoha směrech liší od tradičních standardních i nestandardních forem zaměstnávání. Některé proměňují vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, některé mění organizaci práce a pracovní režimy a některé mají dopad na obě oblasti. V rámci tohoto projektu bylo identifikováno devět forem zaměstnávání, které se přibližně od roku 2000 v Evropě nově objevily nebo které získávají na významu. Přes svoji rozmanitost všechny zvyšují flexibilitu pro zaměstnavatele nebo zaměstnance či obě skupiny. Některé z nich mohou být potenciálně přínosné ve stejné míře pro zaměstnavatele i zaměstnance, ale u některých existují obavy ohledně jejich dopadu na pracovní podmínky a trh práce. Tato zpráva předkládá politická doporučení týkající se zvyšování povědomí o potenciálních problémech a zřizování systémů ochrany pracovníků.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář