Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

Report
Vydáno
22 Říjen 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout
Autor/autoři: 
Jungblut, Jean-Marie

Souhrn

As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutionaRead more

As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment. This study shows the challenges involved in combining work and care, and what measures are available to working carers to allow them to balance these demands. Such measures may be contained in national labour legislation, collective agreements or company initiatives – or in a combination of the three. While a few EU Member States are much further along than others in terms of enabling people to combine working life with care, a great deal remains to be done in all countries to enable working carers to remain in the job market while meeting the demands of looking after a relative at home. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  126
  Ref. č.: 
  EF1534
  ISBN: 
  978-92-897-1392-4
  Katalogové číslo: 
  TJ-04-15-472-EN-N
  DOI: 
  10.2806/766197
  Catalogue info

  Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

  Autor/autoři: 
  Jungblut, Jean-Marie

  As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  EF15341
  Catalogue info

  Práce a péče: opatření pro lepší sladění pracovního a soukromého života v čase demografických změn

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Jelikož průměrný věk evropského obyvatelstva a pracovní síly roste, bude muset více lidí skloubit zaměstnání s poskytováním péče, zejména o starší příbuzné. Do organizování takové péče je zapojeno mnoho aktérů a institucí a problematiku nalezení rovnováhy mezi poskytováním péče a zaměstnáním upravuje řada institucionálních rámců. Tato studie ukazuje, jak zaměstnaní pečovatelé dokáží skloubit práci a poskytování péče a jaká opatření by uvítali, aby mezi těmito požadavky nalezli rovnováhu. Taková opatření mohou být součástí vnitrostátního pracovního práva, kolektivních smluv nebo podnikových iniciativ nebo jejich kombinací. Některé členské státy EU jsou z hlediska toho, jak umožňují lidem skloubit pracovní život s poskytováním péče, mnohem dále než jiné. Stále je však třeba toho ještě hodně udělat, aby zaměstnaní pečovatelé mohli zůstat na trhu práce a zároveň plnit požadavky na péči o příbuznou osobu doma.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář