Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

Report
Vydáno
29 Říjen 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of joRead more

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality. The knock-on effects of poor job quality and unacceptable working conditions for these workers are significant in terms of psychosocial and physical health, job security, work–life balance, career path and, ultimately, the sustainability of their work. Based on data from the European Working Conditions Survey 2010 and the EU Labour Force Survey 2013, the report presents examples of initiatives, policies and measures across the 28 EU Member States that aim to improve overall working conditions in these disadvantaged occupations. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  132
  Ref. č.: 
  EF1544
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Katalogové číslo: 
  TJ-01-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

  Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF15441
  Catalogue info

  Zlepšování pracovních podmínek v povoláních s vícečetnými znevýhodněními

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Tato zpráva se zabývá pracovními podmínkami pracovníků, a to zejména se střední až nízkou kvalifikací a bez kvalifikace, v povoláních, která podle čtyř klíčových ukazatelů – výdělky, vyhlídky, pracovní doba a vnitřní kvalita pracovních míst – vykazují nízkou úroveň kvality pracovních míst. Dominový efekt nízké kvality pracovních míst a nepřijatelných pracovních podmínek těchto pracovníků výrazně ovlivňuje psychosociální a fyzické zdraví, jistotu zaměstnání, sladění pracovního a soukromého života, kariéru a konečně i udržitelnost jejich práce. Na základě údajů z průzkumu pracovních míst v Evropě z roku 2010 a šetření pracovních sil v EU z roku 2013 tato zpráva předkládá příklady iniciativ, politik a opatření ve všech 28 členských státech EU, jejichž cílem je zlepšit celkové pracovní podmínky těchto znevýhodněných povolání.  

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář