Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

Report
Aktualizováno
06 Říjen 2015
Vydáno
09 Září 2015
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States. The analysis reveals that while there is significant variation in the types of WPI practices in companies, the process of why and how these practices are implemented shows considerable similarity. While the reasons for introducing WPI are mainly related to enhancing efficiency, competitiveness and innovation, one positive result seems to be to strengthen the position of employees and employee representatives. As a result, WPI outcomes often lead to both enhanced economic performance and a better quality of working life for all concerned. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  EF1540
  ISBN: 
  978-92-897-1393-1
  Catalogue: 
  TJ-01-15-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/64717
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

  Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15401
  Catalogue info

  Inovace na pracovišti v evropských společnostech

  Authors: 
  Eurofound

  Inovace na pracovišti označují činnosti, které zaměstnancům umožňují podílet se na organizačních změnách tak, aby došlo ke zvýšení kvality jejich pracovního života a výkonnosti organizace. Tato zpráva zkoumá, co společnosti motivuje k tomu, aby prováděly inovace na pracovišti, a popisuje jejich provádění. Analyzuje dopady inovací na pracovišti z pohledu různých aktérů (organizace, managementu, zaměstnanců a zástupců zaměstnanců) v 51 společnostech z 10 členských států EU. Analýza ukazuje, že zatímco typy inovačních činností na pracovišti se ve společnostech výrazně liší, důvody a způsoby provádění těchto činností jsou velmi podobné. Zatímco důvody pro zavádění inovací na pracovišti souvisejí hlavně se zvyšováním efektivity, konkurenceschopnosti a inovace, zdá se, že jedním z pozitivních výsledků je posilování postavení zaměstnanců a jejich zástupců. Inovace na pracovišti tak často vedou jak ke zlepšení ekonomické výkonnosti, tak ke zlepšení pracovního života pro všechny dotčené pracovníky.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář