Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Report
Vydáno
1 Březen 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member StatesRead more

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. The report describes the institutional regimes of regulation and assesses the evolution of agreed working hours (hours expected to be spent on work according to collective agreements or agreed between employers and employees) and usual working hours (hours usually spent in practice in work activities) between 1999 and 2014. The report points to the tension that exists between the pressure for decreased working hours in favour of a better work–life balance and fewer health problems for workers and the need for working time flexibility to meet the demands of a modern world economy. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  102
  Ref. č.: 
  EF1573
  ISBN: 
  978-92-897-1439-6
  Katalogové číslo: 
  TJ-02-15-968-EN-C
  DOI: 
  10.2806/888566
  Catalogue info

  Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

  This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF15731
  Catalogue info

  Vývoj pracovní doby v 21. století: délka pracovní doby a její regulace v EU

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Zpráva zkoumá hlavní trendy a milníky charakterizující vývoj nejdůležitějších aspektů kolektivně dohodnuté pracovní doby v Evropské unii v prvním desetiletí 21. století. Studie čerpá zejména z informací, které nadace Eurofound shromáždila ze všech členských států EU a Norska, a zaměřuje se konkrétně na pět odvětví: chemický průmysl, kovodělný průmysl, bankovnictví, maloobchod a veřejnou správu. Zpráva popisuje institucionální režimy regulace a posuzuje vývoj dohodnuté pracovní doby (očekávaná doba strávená v práci podle kolektivních dohod nebo dohodnutá mezi zaměstnavateli a zaměstnanci) a obvyklé pracovní doby (doba obvykle trávená prací) v letech 1999 až 2014. Zpráva poukazuje na napětí mezi tlakem na snižování pracovní doby ve prospěch lepší rovnováhy mezi prací a osobním životem a menšího množství zdravotních problémů zaměstnanců a potřebou, aby pracovní doba byla pružná, a umožňovala tak plnit nároky moderního světového hospodářství.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentáře

Is the report "Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU" (EF1573) also available in French ?
Thanks
Paul Grosjean
18.03.2016

Přidat komentář