Mapping key dimensions of industrial relations

Report
Vydáno
30 Září 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data Read more

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data gaps that may be filled through Eurofound’s future work in the 2017 project, ‘Application of the key dimensions of industrial relations’. The findings highlight the relevance of the key dimensions to European governments and social partners. The conceptual framework and the key dimensions proposed may serve as a monitoring instrument to assess the developments in principles, values and their operational application in the industrial relations systems in the EU.

Read less

Formáty

 • Report

  Number of pages: 
  76
  Reference no.: 
  EF1630
  ISBN: 
  978-92-897-1542-3
  Catalogue no.: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190018
  Catalogue info

  Mapping key dimensions of industrial relations

  This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework.

  Formáty

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF16301
  Catalogue info

  Mapování klíčových rozměrů vztahů mezi sociálními partnery v Evropě

  Author(s): 
  Eurofound

  Tato zpráva mapuje, analyzuje a probírá klíčové rozměry a ukazatele pro srovnávací rámec vztahů mezi sociálními partnery. Poté zjišťuje a posuzuje stávající zdroje údajů, které lze využívat pro měření různých rozměrů srovnávacího rámce. A nakonec určuje případné oblasti, kde údaje chybí a na něž by se mohla nadace Eurofound zaměřit ve své další práci v projektu na rok 2017 s názvem „Application of the key dimensions of industrial relations“ [Uplatňování klíčových rozměrů vztahů mezi sociálními partnery]. Zjištění poukazují na význam klíčových rozměrů pro evropské vlády a sociální partnery. Navrhovaný koncepční rámec a klíčové rozměry mohou sloužit jako nástroj pro sledování, který umožní hodnotit vývoj zásad a hodnot a jejich uplatňování v praxi v systémech vztahů mezi sociálními partnery v EU.

  Available for download in 22 languages

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář