Role of the social partners in the European Semester

Report
Vydáno
16 Únor 2016
pdf
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutiRead more

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement. This report assesses the degree to which the social partners are involved in the different stages of the European Semester procedure on matters regarding employment and social policy issues and how their involvement could be enhanced. At the same time, it examines the role played by the European Commission and the national governments in communicating the country-specific recommendations. The study also looks at the views of the social partners themselves. The report was compiled on the basis of desk research and individual national reports submitted by Eurofound’s network of European correspondents covering all 28 EU Member States. 

Read less

Formáty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  64
  Reference No: 
  EF1570
  ISBN: 
  978-92-897-1436-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-862-EN-N
  DOI: 
  10.2806/1718
  Catalogue info

  Role of the social partners in the European Semester

  This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15701
  Catalogue info

  Úloha sociálních partnerů v evropském semestru

  Authors: 
  Eurofound

  Zpráva zkoumá zapojení hlavních sociálních partnerů do evropského semestru na úrovni EU a členských států v období od roku 2011 do roku 2014. Přestože jejich úloha není stanovena v ustanoveních evropského hospodářského řízení (tzv. „balíčku šesti právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí“), evropské institucionální orgány je považují za klíčové pro vývoj semestru a volají po jejich užším zapojení. Zpráva posuzuje míru, do jaké jsou sociální partneři zapojeni v různých fázích evropského semestru v souvislosti se záležitostmi, které se týkají zaměstnanosti a sociální politiky, a to, jak by bylo možné jejich zapojení posílit. Zároveň zkoumá úlohu, kterou hraje Evropská komise a vlády členských států při sdělování doporučení pro jednotlivé země. Studie se rovněž zabývá názory samotných sociálních partnerů. Zpráva byla sestavena na základě sekundárního výzkumu a jednotlivých vnitrostátních zpráv předložených sítí evropských korespondentů nadace Eurofound ve všech 28 členských státech EU.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář