Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

Report
Vydáno
6 Září 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 21 languages
Stáhnout

Souhrn

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social Read more

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion. The link between social dialogue and productivity and competitiveness has been the subject of much research, particularly since the advent of the economic crisis in 2008. In some countries, decentralised bargaining is part of a coordinated system, but in others key aspects of coordinated social dialogue, such as company-level worker representation, are missing. This report identifies how management, employees and their representatives find common solutions to common problems. It also describes the measures, especially innovative approaches, that have been established through social dialogue in response to new workplace challenges.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  76
  Ref. č.: 
  EF1633
  ISBN: 
  978-92-897-1547-8
  Katalogové číslo: 
  TJ-04-16-535-EN-N
  DOI: 
  10.2806/439918
  Catalogue info

  Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

  Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  Ef16331
  Catalogue info

  Dohody výhodné pro všechny: inovativní opatření prostřednictvím sociálního dialogu na úrovni společností

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Dobře fungující sociální dialog je klíčovým prvkem pro úspěšné koncipování a realizaci reforem potřebných ke zvyšování konkurenceschopnosti evropských hospodářství a vytváření většího počtu pracovních míst. Nachází rovnováhu mezi zájmy zaměstnanců a zaměstnavatelů a přispívá k hospodářské konkurenceschopnosti i sociální soudržnosti. Vazbou mezi sociálním dialogem a produktivitou a konkurenceschopností se již zabývala řada výzkumů, zejména od nástupu hospodářské krize v roce 2008. V některých zemích je decentralizované kolektivní vyjednávání součástí koordinovaného systému, v jiných zemích ale klíčové aspekty koordinovaného sociálního dialogu, jako je zastoupení zaměstnanců na úrovni společností, chybí. Tato zpráva zjišťuje, jak vedení, zaměstnanci a jejich zástupci nacházejí společná řešení společných problémů. Popisuje také opatření, zejména inovativní přístupy, která byla zavedena prostřednictvím sociálního dialogu v reakci na nové problémy na pracovišti.

  K dispozici ke stažení ve 21 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář