Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

Report
Vydáno
13 Duben 2016
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF
Authors: 
Riso, Sara

Souhrn

Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market. As part of the Youth Guarantee, launched in 2013, several Member States have introduced start-up support measures for young job-seekers. However, these measures vary considerably in terms of their content, delivery and aims. This report provides an overview of the current start-up support measures targeted at young people, as well as other more general measures that have relevance for them. It also reviews evaluations of the impact of selected start-up support measures. In doing so, it highlights some of the key methodological issues and limitations of the evaluation exercise. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  EF1609
  ISBN: 
  978-92-897-1422-8
  Catalogue: 
  TJ-02-16-243-EN-C
  DOI: 
  10.2806/075998
  Catalogue info

  Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

  Authors: 
  Riso, Sara

  Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16091
  Catalogue info

  Podpora pro začínající podniky mladých lidí v EU: od provádění k hodnocení

  Authors: 
  Eurofound

  Kvůli vysoké nezaměstnanosti mladých lidí věnují tvůrci politik větší pozornost podpoře mladých lidí k tomu, aby si založili své vlastní podniky, které jim usnadní vstup na trh práce. Několik členských států zavedlo jako součást záruky pro mladé lidi (spuštěné v roce 2013) opatření na podporu začínajících podniků pro mladé lidi hledající práci. Tato opatření se ale značně liší co do obsahu, plnění a cílů. Tato zpráva poskytuje přehled stávajících opatření, jež jsou zaměřena na podporu mladých lidí při zahájení podnikání, i obecnějších opatření, která se jich týkají. Rovněž přezkoumává dopad vybraných opatření na podporu začínajících podniků. Zdůrazňuje tak některé klíčové metodologické otázky a omezení prováděných hodnocení.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář