Exploring the diversity of NEETs

Report
Vydáno
4 Červenec 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the econRead more

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey. Through analysis of the data for each of these subgroups, it offers a contemporary overview of the composition of the NEET population, both at EU28 level and in each Member State. It is hoped this information will help policymakers more precisely target interventions intended to ease young people’s engagement with the world of work and training. A separate annex presents detailed information on the composition of NEETs in the 28 Member States

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  72
  Ref. č.: 
  EF1602
  ISBN: 
  978-92-897-1466-2
  Katalogové číslo: 
  TJ-01-16-364-EN-N
  DOI: 
  10.2806/15992
  Catalogue info

  Exploring the diversity of NEETs

  The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF16021
  Catalogue info

  Zkoumání rozmanitosti populace NEET

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Pojem NEET (mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy) se hojně používá od roku 2010 jako nástroj k informování politik orientovaných na mladé ve 28 členských státech Evropské unie. Přestože je cenným doplňkem tradičnějších ukazatelů používaných k pochopení ekonomické a sociální zranitelnosti mladých lidí a jejich účasti na trhu práce, je často kritizován kvůli heterogenitě populace, již zachycuje. Zpráva zkoumá rozmanitost populace NEET a navrhuje sedm dílčích skupin, na které ji lze rozdělit za použití údajů pravidelně shromažďovaných v rámci šetření pracovních sil v EU. Na základě analýzy údajů každé z uvedených dílčích skupin nabízí aktuální přehled složení populace NEET, a to jak na úrovni EU-28, tak na úrovni jednotlivých členských států. Očekává se, že tyto informace pomohou tvůrcům politik přesněji zaměřovat intervence, které mají usnadnit zapojení mladých lidí do světa práce a odborné přípravy.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář