The gender employment gap: Challenges and solutions

Report
Vydáno
11 Říjen 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almosRead more

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almost all Member States. Fostering higher participation of women is crucial to meet the Europe 2020 target to achieve an overall employment rate of at least 75% by 2020. This report explores the main characteristics and consequences of gender gaps in labour market participation. It finds that the total cost of a lower female employment rate was €370 billion in 2013, corresponding to 2.8% of EU GDP. The report also examines policies and measures aimed at fostering female labour market participation, which could be central to closing gender gaps.  An annex, published separately, contains details of policy measures to support the labour market participation of women. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  106
  Ref. č.: 
  EF1638
  ISBN: 
  978-92-897-1550-8
  Katalogové číslo: 
  TJ-02-16-865-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75749
  Catalogue info

  The gender employment gap: Challenges and solutions

  Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF16381
  Catalogue info

  Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů: problémy a řešení

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Zapojení žen na trhu práce v Evropské unii se za poslední desetiletí zvýšilo a v roce 2014 překročilo 70 %. V tomtéž roce ženy představovaly téměř 46 % aktivních pracujících na trhu práce EU. Téměř ve všech členských státech je však míra zaměstnanosti a zapojení žen stále nižší, než je tomu u mužů. Zvyšování účasti žen je klíčové pro splnění cíle strategie Evropa 2020 dosáhnout do roku 2020 celkové míry zaměstnanosti žen ve výši nejméně 75 %. Tato zpráva se zabývá hlavními charakteristikami a dopady genderových rozdílů v oblasti účasti na trhu práce. Přichází se zjištěním, že celkové náklady na nižší míru zaměstnanosti žen dosáhly v roce 2013 370 miliard EUR, což odpovídá 2,8 % HDP EU. Zpráva se také zabývá politikami a opatřeními zaměřenými na podporu účasti žen na trhu práce, která by mohla být zásadní pro překonání genderových rozdílů.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář