Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

Report
Aktualizováno
18 Srpen 2016
Vydáno
4 Srpen 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to pubRead more

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to publicly funded services, the economy and society that investment in good quality accommodation can deliver are not always obvious. While housing policies are the prerogative of national governments, many Member States face similar challenges in this field. In some, projects to improve inadequate housing have already provided valuable practical experience that can usefully be shared, and this report presents eight such case studies. While improving poor living conditions would be costly, the report suggests the outlay could be recouped quite quickly from savings on healthcare and a range of publicly funded services – in the EU as a whole, for every €3 invested in improving housing conditions, €2 would come back in savings in one year. 

With contributions from Robert Anderson, Pierre Faller, Jan Vandamme (Eurofound) and Madison Welsh.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  114
  Ref. č.: 
  EF1604
  ISBN: 
  978-92-897-1478-5
  Katalogové číslo: 
  TJ-01-16-429-EN-N
  DOI: 
  10.2806/049107
  Catalogue info

  Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

  This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF16041
  Catalogue info

  Nevyhovující bydlení v Evropě: náklady a důsledky

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Cílem této zprávy je umožnit lépe pochopit skutečné náklady členských států EU na nevyhovující bydlení a navrhnout politické iniciativy, které by mohly pomoci řešit jeho sociální a ekonomické důsledky. Úplný dopad nevyhovujícího bydlení se zpravidla ukáže pouze v dlouhodobém horizontu a úspory v oblasti služeb financovaných z veřejných prostředků a úspory pro ekonomiku a společnost, které může investování do kvalitního bydlení přinést, nejsou vždy zjevné. Přestože rozhodování o politikách v oblasti bydlení je výsadou vlád jednotlivých členských států, mnoho členských států se v této oblasti potýká s podobnými problémy. V některých státech projekty zaměřené na řešení nevyhovujícího bydlení přinesly cenné praktické zkušenosti, které lze účinně sdílet. Zpráva představuje osm takových případových studií z několika evropských zemí. Přestože zlepšení nevyhovujících životních podmínek by bylo nákladné, zpráva uvádí, že výdaje by se mohly poměrně rychle vrátit díky úsporám v řadě služeb dotovaných či financovaných z veřejných prostředků.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář