Industrial relations and social dialogue

The concept of representativeness at national, international and European level

Report
Vydáno
19 Prosinec 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the reRead more

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels. It shows that representativeness has various meanings across the 28 Member States and Norway, with most countries featuring a combination of legal conformity and mutual recognition. Based on information provided by national correspondents in the 28 EU Member States and Norway, the report analyses the concept of representativeness at national level by reviewing key elements such as electoral success, organisational strength in terms of membership, and the capacity to negotiate. The final section turns to the methodology used by Eurofound to assess representativeness since 1996 and raises the question as to whether this approach should be refined or modified after 10 years of application. An executive summary is also available - see Related content.

See also: Annexes: Survey questionnaire - Tables - Figures

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  82
  Ref. č.: 
  EF1644
  ISBN: 
  978-92-897-1556-0
  Katalogové číslo: 
  TJ-06-16-037-EN-N
  DOI: 
  10.2806/517612
  Catalogue info

  The concept of representativeness at national, international and European level

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF16441
  Catalogue info

  Pojetí reprezentativnosti na vnitrostátní, mezinárodní a evropské úrovni

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Reprezentativnost sociálních partnerů poskytuje jejich různým úlohám v pracovněprávních vztazích legitimitu, ať už prostřednictvím sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání, nebo účasti na tvorbě nebo provádění státní politiky. Tato zpráva porovnává různé způsoby vymezení reprezentativnosti sociálních partnerů na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni. Ukazuje, že reprezentativnost se ve 28 členských státech a Norsku vykládá různě, přičemž většina zemí se přiklání ke kombinaci shody s právními předpisy a vzájemného uznávání. Na základě informací získaných od národních dopisovatelů ve 28 členských státech EU a Norsku zpráva analyzuje pojetí reprezentativnosti na vnitrostátní úrovni zkoumáním klíčových prvků, jako je úspěch ve volbách, síla organizace z hlediska členství a oprávnění k vyjednávání. Závěrečný oddíl se zabývá metodikou, kterou používá nadace Eurofound při hodnocení reprezentativnosti od roku 1996, a vznáší otázku, zda by tento přístup neměl být po deseti letech uplatňování vylepšen nebo upraven.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář