Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

Report
Aktualizováno
02 Srpen 2016
Vydáno
27 Červenec 2016
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States. These challenges might be met by adopting an approach to work that puts sustainability at its centre. Sustainable work means that ‘living and working conditions are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’. This study analyses national policies that help to achieve sustainable work in 10 EU Member States. It looks at how these policies are being implemented, whether they are integrated into a coherent framework, and whether they are complementary or contradictory. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  98
  Reference No: 
  EF1610
  ISBN: 
  978-92-897-1470-9
  Catalogue: 
  TJ-01-16-407-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34637
  Catalogue info

  Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

  European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF16101
  Catalogue info

  Udržitelná práce po celý život: vnitrostátní politiky a strategie

  Authors: 
  Eurofound

  Evropské země čelí výzvám, které představuje stárnoucí obyvatelstvo spolu s úbytkem pracovních sil, nejistějšími typy zaměstnání a v mnoha případech poklesem počtu pracovních míst v důsledku hospodářské krize. V důsledku toho se ve všech členských státech EU dostala do popředí otázka, jak umožnit více lidem účast na trhu práce, a to i ve vyšším věku. Tyto výzvy by bylo možné řešit přijetím přístupu k práci, jehož klíčovým prvkem je udržitelnost. Udržitelnou prací se rozumí situace, kdy „lidé mají takové životní a pracovní podmínky, které podporují jejich zapojení a setrvání v práci po celý prodloužený pracovní život“. Tato studie analyzuje vnitrostátní politiky, které pomáhají dosahovat udržitelné práce v deseti členských státech EU. Zabývá se tím, jak se uvedené politiky provádějí, zda jsou integrované do soudržného rámce a zda se doplňují nebo jsou v rozporu.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář