Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Aktualizováno
29 Říjen 2019
Vydáno
17 Listopad 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work aRead more

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  162
  Ref. č.: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Katalogové číslo: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF16341
  Catalogue info

  Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě – souhrnná zpráva

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) vychází ze zkušeností získaných při předchozích pěti průzkumech a usiluje o vytvoření rozsáhlého přehledu pracovního prostředí v Evropě napříč různými zeměmi, povoláními, odvětvími a věkovými skupinami. K prioritám politiky zaměstnanosti EU patří zvýšení úrovně zaměstnanosti, prodloužení délky pracovního života, vyšší zapojení žen, rozvoj produktivity a inovací a přizpůsobení se výzvám digitálního věku. Úspěch těchto politik závisí nejen na změně vnějšího trhu práce, ale i na vytváření dobrých pracovních podmínek a rozvíjení kvality pracovních míst. Zjištění vyplývající z průzkumu pracovních podmínek v Evropě poukazují na rozsah a působnost opatření, která by politické subjekty mohly vypracovat za účelem řešení problémů, s nimiž se dnes Evropa potýká. Analýza zkoumá výsledná zjištění na základě sedmi indexů kvality pracovních míst – fyzického prostředí, intenzity práce, kvality pracovní doby, sociálního prostředí, dovedností a prostoru pro vlastní úsudek, vyhlídek a výdělků – a rozděluje pracovníky do pěti profilů podle charakteristické kvality pracovních míst. Na základě osobních pohovorů s 43 850 pracovníky v 35 evropských zemích se šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě snaží zachytit různorodé dimenze práce v současné Evropě.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2020. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář