Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers

Report
Vydáno
28 Listopad 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of dRead more

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of decrease or very slow growth in the services provided in public care homes. This report examines services in the public and private sectors, how they differ in the services they provide in terms of the quality, accessibility and efficiency of services. As private provision increases, costs to users are likely to become a more significant barrier issue unless there is an increase in public benefits to subsidise use. There are also some differences in the location of different types of care homes, with private care homes more likely to be found in affluent urban areas. Differences in the types of residents are influenced by the profitability of the services they require. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  EF17231
  Catalogue info

  Pečovatelské domy pro evropské seniory: veřejní, výděleční a neziskoví poskytovatelé služeb

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Tato zpráva ukazuje, jak se během posledních let změnila situace v oblasti pečovatelských domů pro seniory provozovaných veřejnými i soukromými (výdělečnými i neziskovými) subjekty. Přestože došlo k velkým změnám z hlediska velikosti a vlastnictví pečovatelských domů, neexistují žádné souhrnné harmonizované údaje za celou EU rozdělené podle druhu vlastnictví nebo hospodářského účelu poskytovatelů služeb. Zpráva shrnuje všechny dostupné údaje a doplňuje je o informace ze studií, hodnocení a průzkumů věnovaných rozdílům mezi dostupností, kvalitou a efektivitou služeb poskytovaných ve veřejných a soukromých pečovatelských domech pro seniory. Informace byly získány zejména z dostupné literatury a ze sítě evropských korespondentů nadace Eurofound, která poskytla údaje z národních statistických úřadů a studií.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář