Delivering hospital services: A greater role for the private sector?

Report
Vydáno
27 Leden 2017
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private providers. What are the consequences of higher private sector involvement for the quality, accessibility and efficiency of services? This report examines the role and contribution of private provision of hospital services in the European Union. It maps the extent of private provision across Europe, examines the drivers for increased private provision, describes how it takes place, and presents the views of different stakeholders. The report also analyses the implications of private provision for the public sector and for the efficiency, accessibility and quality of the services delivered. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF1653
  ISBN: 
  ISBN 978-92-897-1565-2
  Catalogue: 
  TJ-07-16-076-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96428
  Catalogue info

  Delivering hospital services: A greater role for the private sector?

  In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private providers.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16531
  Catalogue info

  Poskytování nemocničních služeb: posílení úlohy soukromého sektoru?

  Authors: 
  Eurofound

  Během posledních deseti let došlo k významnému nárůstu počtu ziskových soukromých nemocnic, zatímco počet veřejných nemocnic klesá. K tomu přispěla nedávná hospodářská a finanční krize, jelikož zavírání nemocnic vytvořilo nové příležitosti pro soukromé poskytovatele. Jaké jsou důsledky většího zapojení soukromého sektoru na kvalitu, přístupnost a efektivitu služeb? Tato zpráva zkoumá úlohu a míru přispění soukromého poskytování nemocničních služeb v Evropské unii. Mapuje rozsah soukromého poskytování těchto služeb v Evropě, zkoumá faktory ovlivňující zvýšenou míru poskytování služeb soukromými subjekty, popisuje jeho průběh a předkládá názory různých zainteresovaných stran. Dále analyzuje důsledky soukromého poskytování pro veřejný sektor a jeho vliv na efektivitu, přístupnost a kvalitu poskytovaných služeb.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář