Estimating labour market slack in the European Union

Report
Vydáno
18 Červenec 2017
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed. Many people in this group have some form of labour market attachment – they would like to work, are seeking work or are available to work. In addition, many part-time workers would like to work longer hours. The aim of this report is to develop a more nuanced estimate of labour slack using EU Labour Force Survey data, which allows involuntary part-timers and inactive people with some labour market attachment to be identified and quantified. The authors calculate that there were around 50 million people in the broad category of labour slack in 2015 and that labour slack has been slower to fall in response to the recovery than unemployment. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  56
  Reference No: 
  EF1711
  ISBN: 
  978-92-897-1588-1
  Catalogue: 
  TJ-02-461-EN-N
  DOI: 
  10.2806/610691
  Catalogue info

  Estimating labour market slack in the European Union

  Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17111
  Catalogue info

  Odhad volnosti na trhu práce v Evropské unii

  Authors: 
  Eurofound

  Volností na trhu práce se rozumí rozdíl mezi objemem práce, kterou pracovníci chtějí, a skutečným objemem práce, která je k dispozici. Nejvýznamnějším ukazatelem pracovní volnosti je míra nezaměstnanosti, ale zaměřujeme-li se pouze na ni, opomíjíme čtyři pětiny obyvatel bez práce, kteří jsou spíše neaktivní než nezaměstnaní. Mnoho lidí z této skupiny je nějakým způsobem spojeno s trhem práce – chtěli by pracovat, hledají práci nebo jsou pro případnou práci k dispozici. Kromě toho by mnoho pracovníků na částečný úvazek chtělo pracovat více hodin. Cílem této zprávy je vypracovat přesnější odhad pracovní volnosti za použití údajů šetření pracovních sil v EU, což umožní identifikovat a spočítat nedobrovolné pracovníky na částečný úvazek a neaktivní lidi určitým způsobem spojené s trhem práce. Autoři spočítali, že v roce 2015 široká kategorie pracovní volnosti zahrnovala zhruba 50 milionů lidí a že tento ukazatel v reakci na oživení klesá pomaleji než nezaměstnanost.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář