Exploring self-employment in the European Union

Report
Aktualizováno
02 Listopad 2017
Vydáno
21 Září 2017
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, and health and well-being among this diverse group. Based on data from the sixth European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), the analysis reveals that the majority of self-employed workers enjoy high levels of job quality. However, there are concerns in relation to so-called ‘economically dependent workers’: while they are classed as self-employed, they lack both the autonomy that self-employment usually offers and the social protection granted by regular employment. Some policy approaches of Member States to this ‘in-between’ employment status are described in detail, which are of relevance for the discussions around the European Pillar of Social Rights.

 • Full report

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17181
  Catalogue info

  Zkoumání samostatné výdělečné činnosti v Evropské unii

  Authors: 
  Eurofound

  V dnešním rychle se měnícím světě práce tradiční dichotomie zaměstnanec vs. OSVČ nestačí k zachycení aktuální rozsáhlé rozmanitosti samostatně výdělečně činných pracovníků v Evropě. Tato zpráva určuje pět kategorií OSVČ, a odráží tak rozmanité postoje, výše příjmů, ukazatele zdraví a dobrých pracovních podmínek v této různorodé skupině. Analýza vycházející z údajů ze šestého průzkumu pracovních podmínek v Evropě (EWCS) a šetření pracovních sil v Evropské unii (EU-LFS) ukazuje, že většina OSVČ uvádí vysokou kvalitu práce. Obavy však vzbuzují tzv. ekonomicky závislí pracovníci: přestože jsou klasifikováni jako OSVČ, chybí jim autonomie, kterou samostatná výdělečná činnost zpravidla nabízí, a sociální ochrana poskytovaná v rámci běžného pracovního poměru. Zpráva podrobně popisuje politický přístup 28 členských států EU k tomuto pracovněprávnímu postavení „na pomezí“ a uvádí důsledky pro tvůrce politik, zejména pokud jde o nedávné představení evropského pilíře sociálních práv.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

  • Classifying self-employment and creating an empirical typology
   Working paper
   02 Listopad 2017
   Authors
   De Moortel, Deborah; Vanroelen, Christophe
   Reference No
   WPEF17002

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář